SADNI GOZD

SADNI GOZD

Postavitev gnezdilnic

Veselili smo se že tega dneva da lahko postavimo v naš nasad pri hiši lastno izdelane gnezdilnice za privabitev različnih vrst ptic, in sicer s primarnim namenom kontrole škodljivih insektov in žuželk, kot sekundarni namen pa je opazovanje in poslušanje petje teh prelepih ptic. V ta namen smo izdelali tri različne velikosti gnezdilnic in bomo v praksi videli katere gnezdilnice bodo bile zasedene in katere ne oziroma katere ptice bodo sploh prišle v naš nasad. Ker smo v nasad zasadili tudi nekaj jagodičevja se zavedamo da bodo ptice pobrale svoj davek na jagodičevju, samo to je manjši davek v primerjavi s škodo, ki jo lahko naredijo insekti, če se le-ti preveč razmnožijo. Za postavitev gnezdilnic smo posekali nekaj akacij premera od 10 cm do 15 cm, in sicer smo iz debel izdelali stebra dolžine 4 m, pri čemer bodo gnezdilnice postavljene na višino 3 m. Ker so ptice teritorialne živali smo postavili gnezdilnice na medsebojno oddaljenost cca 17 m, in sicer v vrstni prostor na sredino med dvema lešnikoma. Zavedamo se tudi da leske sedaj še niso tako visoke, da bi bile gnezdilnice zasenčene oziroma v krošnji, bodo pa čez leto dve. V vsakem primeru pa je potrebno pustiti prosti vhod v gnezdilnico in iz nje. Za enkrat smo jih orientirali proti severu-vzhodu oziroma vzhodu, da znižamo temperaturo v gnezdilnici oziroma smo v ta namen naredili tudi zračne odprtine na dnu gnezdilnice za boljšo cirkulacijo zraka. Pri postavljanju pa seveda ne gre brez vodne tehtnice. No naslednjo spomlad bomo bujno spremljali kaj se bo dogajalo z gnezdilnicami oziroma katere ptice bodo prišle. Pustimo se presenetiti.