SADNI GOZD

SADNI GOZD

Betonske sohe postavljene

Sohe so končno postavljene, in lahko začnemo vleči žico ter postavljati mrežo. Malo se je zavleklo, saj smo postavljali ograjo oziroma sohe š na drugi lokaciji oziroma za ograditev drugega leskovega nasada v Diósvölgy. Betonske sohe smo postavili na razdaljo cca 3,3 m, odvisno kako se je izšlo na določeni liniji.