SADNI GOZD

SADNI GOZD

Nasad postavljen

111 lesk smo uspeli posaditi že pred kakšnim tednom, in sicer smo posadili 12 različnih sort v povprečju vsako sorto po 9 do 10 sadik. Tako smo si v Bagu naredili mešani leskov nasad s ciljem testiranja različnih sort leske, saj bi radi testirali odpornost posamezne sorte ter sam okus in praženje s tem pa bi lahko kupcu ponudili bogat sortiment lešnikov. Seveda bo za to potrebno počakati še nekaj let, ampak boljše začeti sedaj oziroma včeraj kot jutri. Na današnji dan pa smo zasadili pred vstopom v nasad še tri mandlje sorte Tuono in Genco, kar je razvidno iz slike. Na sliki je prav tako viden leskov nasad, pri čemer so sadike že privezane in obrezane.