SADNI GOZD

SADNI GOZD

Načrt novega leskovega nasada

Potrebno je bilo označiti položaj novega nasada leske, in sicer zaradi kopanja sadilnih jam z manjšim bagerjem. Tako smo z medvrstno razdaljo 5 m in razdaljo med sadikami 4 m uspeli na parcelo stisniti 171 sadik, pri čemer smo vrste medsebojno zamikali. No na koncu smo označene količke še pobarvali s fluorescentno barvo, da jih bo bagerist lažje opazil. Seveda hčerka Poppi vedno pomaga, še najrajši pa pri malici.