SADNI GOZD

SADNI GOZD

Gozdna zemlja

Mnogocvetna oljčica in voščena mirika imata zmožnost vezave dušika iz zraka v zemljo, seveda s pomočjo določenih bakterij, ki se nahajajo v zemlji. Tako je bilo potrebno prinesti iz gozda nekaj dobre žive zemlje z vsebnostjo omenjenih bakterij, ki vežejo dušik iz zraka. Zemljo smo nabrali izpod jelše, ki je tudi rastlina z možnostjo vezave dušika. Na sliki so razvidni noduli z vezanim dušikom, kar pomeni da so v zemlji prisotne bakterije. Tako bomo to gozdno zemljo dodali rastlinam pri sajenju oziroma jo bomo posipali po koreninah, prav tako pa jo bomo uporabili pri vzgoji nekaterih drugih grmovnic oziroma sadnih vrst kot je vzgoja rakitovca iz semen in s tem inokulirali korenine s potrebnimi bakterijami. Oljčico, miriko in rakitovec bomo tako sadili v naš nasad kot rastline za vezavo dušika.