SADNI GOZD

SADNI GOZD

Sajenje rastlin 1

Na enem delu nasada smo tako lahko sedaj zasadili vrstni prostor z rastlinami, ki smo jih dobili iz Nemčija. Kot je razvidno iz slik smo rastline posadili v vrstni prostor, in sicer oljčico in miriko za vezavo dušika na vsak drugi prazen prostor med lesko, vmes pa šmarno hrušico. Gabez smo posadili okoli leske, vmes pa še zelišča in maslenico. Tako želimo biodiverzificirati celotni nasad in s časoma tudi ostale nasade, samo za to je potreben čas, saj je potrebno število rastlin veliko. Iz slik je tudi razvidno, da smo kosili le v vrstnem prostoru levo in desno in sicer cca 1 m stran na vsaki strani. Tako je nastal otok visoke trave na sredini medvrstnega prostora, ki pomaga ohranjati takšne in drugačne žuželke oziroma življenje v nasadu.